Polityka zwrotów

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy pisemne oświadczenie przesłane drogą mailową. Na odesłanie towaru Klient ma 14 dni od złożenia oświadczenia. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie konsumentowi. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 (1) k.c.). 
 3. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Klienci nie będący konsumentami w rozumieniu przepisu art. 22 (1) k.c. tj. firmy, szkoły, fundacje, stowarzyszenia itp. mogą wymienić towar na inny o tej samej wartości po wcześniejszym uzgodnieniu warunków ze Sprzedającym. Koszt wymiany spoczywa na Kupującym.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu przez Klienta nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (art 38. pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.). Zasada ta dotyczy przedmiotów użytku osobistego: peruk, rajstop i pończoch oraz produktów pakowanych hermetycznie: sztucznych ran, sztucznej krwi, rzęs, produktów do makijażu, nakładek na zęby itp. Jeżeli opakowanie nie było otworzone, zwrot przysługuje.
 6. Zwracany towar nie może być używany ani zniszczony. Towar nie może być naruszony poza granicami zwykłego zarządu. Należy zwrócić wszystkie elementy wchodzące w skład sprzedawanego produktu, także zabezpieczające pokrowce, jeśli są w zestawie.
 7. Oczekujemy odesłania towaru odpowiednio zabezpieczonego do wysyłki.
 8. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon, fakturę imienną itp.) oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 9. Koszt odesłania towaru do przedsiębiorcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.
 10. Zwrot obejmuje cenę towaru oraz koszt jego wysyłki poniesiony przy zakupie (wysyłka rzeczy od sprzedawcy do kupującego) - do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w sklepie. Sprzedawca zwraca koszty wysyłki do zamówień odsyłanych w całości.
 11. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.
 12. Zwrotu poniesionych kosztów dokonujemy po otrzymaniu zwróconego towaru, w ustawowym terminie 14 dni.
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru (uszkodzenie, zużycie), jeśli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego właściwości.
pixel